Wat we doen

Reeds meer dan 15 jaar voorziet spreker voice over opnames voor radio, tv en bedrijfsfilms die overeenstemmen met de verwachtingen en doelstellingen van de klant.